Stavebno-montážne práce za asistencie žeriavu, plošiny, vrtuľníka